YEREL MEDYADA YAYIN MECRALARI

Tarama kapsamında ulaşılan sonuçlar yerel medya kurumlarının en aktif olarak yazılı basın kapsamında ve dijital mecrada faaliyet sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Yazılı basın kapsamında faaliyetlerini sürdüren kurumların büyük çoğunluğunu “yerel gazeteler” (1542 adet) oluşturuyor. Yazılı basın kategorisi içerisindeki diğer yayın türü olan “dergilerin” (118 adet) ise yerel gazetelere kıyasla daha az sayıda olduğu görülüyor.

Tarama esnasında ulaşılan diğer veriler ise yazılı basın dışında kalan yerel medya kurumlarının çoğunun “dijital haber platformu” (1197 adet) olarak yayın yaptığını gösteriyor.

Yerel ölçekte görsel ve işitsel mecralar üzerinden yayın yapan kurum sayısı ise yazılı ve dijitale oranla oldukça kısıtlı kalıyor. Taramada ulaşılan kurumlar arasında yerel yayın yapan (136 adet) televizyon ve (263 adet) radyo kanalı bulunuyor.

Bu sonuçlar doğrultusunda, yerel medya kurumlarının yayın türlerine göre dağılımında yazılı ve dijital basın mecraları öne çıkarken, buna kıyasla görsel ve işitsel mecralar üzerinden yerel yayın yapan kurum sayısının daha az olduğu görülüyor.

Yerel Gazeteler

Taramada tespit edilen kurumların %47,6’sını oluşturan yerel gazeteler yerel medyadaki en yaygın yayın mecrası olarak öne çıkıyor. Taramada ulaşılan 1542 adet yerel gazetenin büyük çoğunluğu Marmara (376 kurum), Akdeniz (328 kurum) ve Karadeniz (234 kurum) bölgelerinde yayın yapıyor. Güneydoğu Anadolu (128 kurum) ve Doğu Anadolu (101 kurum) ise en az sayıda yerel gazetenin tespit edildiği bölgeler olarak öne çıkıyor. Sonuçlara göre, İstanbul (113 kurum), Mersin (82 kurum) ve Adana (78 kurum) en çok sayıda yerel gazetenin bulunduğu şehirleri oluşturuyor.

Yerel Dergiler

Diğer mecralara kıyasla tarama sırasında en az sayıda kuruma ulaşılan mecra türünü yerel dergiler (118 kurum) oluşturuyor. Tarama sonuçlarına göre, yerel dergiler çoğunlukla Marmara (33 kurum), Ege (29 kurum) ve Akdeniz (24 kurum) bölgelerinde yayın yapıyor.En fazla yerel derginin tespit edildiği şehir İstanbul (14 kurum) olurken, yerel dergi sayısının fazla olduğu diğer şehirler ise Antalya (8 kurum) ve Denizli (8 kurum). Taramadan öne çıkan veriler çoğu şehirde yerel dergi sayısının 2 ile 7 kurum arasında değiştiğini, pek çok şehirde ise yerel yayın yapan herhangi bir dergiye ulaşılamadığını gösteriyor.

Yerel Televizyonlar

Tarama kapsamında yerel ölçekte yayın yaptığı tespit edilen 136 yerel televizyon kurumuna ulaşıldı. Sonuçlar en fazla yerel televizyona sahip bölgelerin İç Anadolu (31 kurum), Akdeniz (24 kurum) ve Ege (23 kurum) bölgeleri, en az sayıda yerel televizyon bulunan bölgenin ise Doğu Anadolu (11 kurum) olduğunu gösteriyor. Şehirler arası dağılımda Kayseri (9 kurum) en fazla sayıda yerel televizyona sahip il olarak öne çıkıyor. Taramada incelenen diğer şehirler arasında ise 27 ilde yerel televizyon sayısının genellikle 2 ile 7 kurum arasında değişiyor, 22 ilde ise en az bir yerel televizyon kurumu bulunuyor. Kalan 31 şehirde ise yerel yayın yapan hiç televizyon kurumu bulunmadığı görülüyor.

Yerel Radyolar

Tarama sonuçları görsel işitsel mecralar arasında en fazla kurum sayısına sahip olan mecra türünün yerel radyolar (263 kurum) olduğunu gösteriyor. Yerel radyo kurumları çoğunlukla Ege (56 kurum), Akdeniz (53 kurum) ve Marmara (52 kurum) bölgelerinde yoğunlaşırken, en az sayıda yerel radyo kanalı Güneydoğu Anadolu (14 kurum) bölgesinde bulunuyor. Sonuçlara göre, en fazla sayıda yerel radyo Bursa (20 kurum) ve Adana (16 kurum) illerinde yer alıyor. Yerel radyoların şehirler arası dağılımına bakıldığında ise 39 şehirde kurum sayısının 2 ile 10 kurum arasında değişkenlik gösteriyor, 19 şehirde yalnızca bir yerel radyo kurumu bulunuyor, 17 şehirde ise yerel ölçekte yayın yapan hiç radyo kurumu yer almıyor.

Yerel Dijital Haber Platformları

Yerel medyadaki genel mecra dağılımına bakıldığında, dijital haber platformları, yerel gazetelerden sonra en çok kurum sayısına sahip olan ikinci yayın mecrası olarak öne çıkıyor. Tarama verilerine göre, ulaşılan 3240 yerel kurumdan 1197’si dijital haber platformu olarak yayın yapıyor.Tarama sırasında tespit edilen dijital haber platformları ağırlıklı olarak Marmara bölgesinde(%29) yoğunlaşırken, kalan kurum sayısı Karadeniz (%15), Akdeniz (%13,7) ve Ege (%13,4) bölgeleri arasında orantılı olarak dağılıyor. Doğu Anadolu (%9,5) ve Güneydoğu Anadolu (%6,6) ise en az sayıda dijital haber platformuna ev sahipliği yapan bölgeleri oluşturuyor. Tarama sonuçlarına göre, tüm iller içerisinde en çok sayıda yerel dijital haber platformu bulunan iller ise İstanbul (97 kurum), Kocaeli (71 kurum) ve Bursa (58 kurum).

Çoklu Yayın Mecraları

Tarama kapsamında öne çıkan bulgular, birden fazla mecra üzerinden yayın yapan yerel medya kurumları bulunduğunu ortaya koyuyor. Çoklu mecra üzerinden yayın yapan bu kurumların çoğunluğunu hem basılı yerel gazete hem de dijital haber platformu olarak yayın yapan yerel kurumlar oluşturuyor. Verilere göre pek çok yerel gazete( toplam 62 kurum), basılı yayınlarına ek olarak aynı kurumsal bünyede içerisindeki bir dijital haber platformu üzerinden de yayın yapıyor. Benzer şekilde, bazı yerel dergilerin de (toplam 9 kurum) aynı zamanda dijital haber platformu olarak yayın yaptığı görülüyor. Görsel işitsel yayın mecraları içerisinde ise hem televizyon hem de radyo kanalları üzerinden yayın yapan yerel kurumlar (toplam 4 kurum) bulunuyor.