YEREL MEDYADA DİJİTALLEŞME

Yerel Yayınlarda Web Sitesi Sahipliği ve Dijitalde Yayın Yapma Oranı

Araştırmanın masabaşı tarama sürecinde elde edilen veriler, yerel yayın mecralarının büyük çoğunluğunun web siteleri üzerinden dijital yayın yaptığını gösteriyordu. (bkz: Masabaşı Tarama Bulguları: Yerel Medyada Dijitalleşme). Tarama sırasında elde edilen bu verilerin kapsamı saha çalışması sırasında yerel medya kurumlara dijital yayın kapasitesine yönelik sorular (aktiflik durumu, yayın içeriği, ziyaretçi oranı vb.) yöneltilerek genişletildi. Tarama sırasında tespit bulgulara benzer şekilde sahadan elde edilen veriler de yerel medya kurumlarının dijitalde yayın yapma oranlarının yüksek olduğunu gösteriyor. Sonuçlara göre, ankete katılan 1222 yerel kurumdan neredeyse hepsinin (%90,9) kurumsal bir web sitesi bulunuyor.

Saha çalışmasına katılan kurumlar arasında sadece web siteleri üzerinden dijital haber yayını yapan 486 yerel dijital haber platformu bulunuyor. Bu kurumlarla gerçekleştirilen anketlerden elde edilen veriler ise bu platformların %92,6’sının aktif olarak yerel haber yayını yaptığını, %70’inin ise ayda 10.000’den fazla ziyaret edilme oranına sahip olduğunu gösteriyor. Anket sonuçlarına göre yereldeki dijital haber platformlarının yayın içerikleri genellikle gündem (%85,4), siyaset (%59,5) ve kültür & sanat (%24,5) temaları altında yoğunlaşıyor.

Saha verileri arasında öne çıkan bir diğer bulguya göre, yazılı basın kapsamında faaliyetlerini sürdüren yerel gazete ve dergilerin çoğunluğunun web siteleri üzerinden dijital yayın yapıyor olması. Ankete katılan yerel gazetelerin %87,6’sı basılı yayınlarına ek olarak web sitesi üzerinden dijital yayın yaparken, yerel dergilerin ise büyük çoğunluğu (%77,7) haftalık veya aylık sayılarını dijital formatta web siteleri üzerinden de yayına sunuyor. Yazılı yerel basın açısından bölgeler arası web sitesi sahipliği oranları incelendiğinde, yerel gazeteler için Güneydoğu Anadolu (% 91,7), yerel dergiler için de Marmara (% 88,9) neredeyse her kurumun web sitesi sahibi olduğu bölgeleri oluşturuyor.

Sahadan elde edilen veriler, yerel medyadaki dijital yayın oranının yazılı mecralarda olduğu kadar görsel ve işitsel mecralarda da yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan yerel televizyonların %86,6’sı web sitesi üzerinden dijital yayın yaptığını belirtirken, yerel radyoların web sitesi üzerinden dijital yayın oranı (%68,8) diğer yayın türlerine kıyasla daha düşük kalıyor. Görsel ve işitsel mecralarda, neredeyse her yerel kurumun web sitesi üzerinden dijital yayın yaptığı bölgeler arasında televizyonlar için Marmara (%100), Ege (%100) ve Doğu Anadolu (%100), yerel radyolar için ise Karadeniz (% 84,6) ve Ege (%72,7) bölgeleri öne çıkıyor.