Yerel Medya Kurumlarında Sosyal Medya Kullanım Seviyesi

Son on yılda dijital iletişim teknolojilerinin ani yükselişi medya ve haber üretim süreçlerinde de köklü bir değişim başlattı. Özellikle sosyal medya platformlarının gelişimi ve kullanım alanlarının genişlemesiyle birlikte medya kurumları hem haber üretim tekniklerini hem de yayın içeriklerini dijital dinamikleri temel alarak şekillendirmeye başladı. Haber üretiminde hız, görünürlük ve izleyiciyle etkileşimin daha da önem kazandığı bu süreçte pek çok medya kurumu sosyal medya platformları içerisindeki temsiliyetlerini açtıkları kurumsal hesaplar üzerinden sağlıyor.Araştırma sonuçları, çoğunlukla ulusal ve alternatif medyanın dijitalleşme sürecinde gözlemlenen bu trendin yerel medya da benzer dinamikler taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya katılan 1222 yerel kurumdan %89’u çeşitli sosyal medya platformlarında kurumsal hesapları bulunduğunu belirtirken, yalnızca 83 yerel kurum (%6,8) hiçbir sosyal medya platformunda yer almıyor.

Elde edilen verilerine göre, yerel medya kurumlarının dijital yayın için en çok tercih ettiği sosyal medya platformu ise Facebook (% 87,2). Twitter (%72,3) ve Instagram (%62,1) yerel kurumların en çok kullandığı diğer platformlar olurken, yerel medya kurumlarınca en az kullanılan sosyal medya mecrasının Youtube (%38,7) olduğunu görülüyor.

Yerel medya kurumlarının sosyal medyadaki platform tercihleri ise kurumların yayın mecraları ve yayın yaptıkları bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Facebook istisnasız tüm yayın mecralarında ağırlıklı olarak kullanılan sosyal medya platformu olurken, yerel kurumların en çok kullandığı ikincil platformlar genellikle yayın mecralarına göre şekilleniyor. Örneğin, yerel gazeteler Facebook’tan (%84,7) sonra en fazla Twitter’ı kullanmayı tercih ederken (%65,7), yerel dergilerin en çok kullandığı ikinci platform Instagram (%72,2). Sonuçlara göre, yerel televizyon ve radyoların sosyal medya platform kullanımları da benzer bir trend yansıtıyor. Yerel televizyonlar, tüm yayın türleri içerisinde Youtube’u en fazla kullanan ( %73,7) yayın mecrası olarak öne çıkıyor. Yerel radyolar ise Facebook (% 81,7) dışında çoğunlukla Instagram (%62,4) üzerinden içerik paylaşıyor. Yerel kurumların yayın mecralarına göre farklılık gösteren sosyal medya tercihleri, kurumların sosyal medya kullanımında yayın içerikleri doğrultusun ve izleyici kitlelerinin yoğun olarak bulunduğu platformları özellikle tercih ettiklerini ortaya koyuyor.

Bunların yanı sıra, araştırma verileri yerel medyada kurumların bulunduğu bölgelerin sosyal medya kullanım oranları üzerinde etkili olduğunu yansıtıyor. Sosyal medya kullanım oranlarının bölgesel dağılımına göre, sosyal medya platformlarına üyelik seviyesi en yüksek kurumlar Güneydoğu Anadolu (%68,9), Marmara (%68,2) ve Ege (%68,2) bölgelerinde, hiçbir sosyal medya platformunda yer almayan yerel kurumlar ise çoğunlukla Akdeniz (%12,8) ve Karadeniz (%8) bölgelerinde bulunuyor.

Diğer bir yandan, yerel kurumların sosyal medyadaki platform tercihleri de bölgesel dinamiklere göre şekillenebiliyor. Facebook yine tüm bölgelerde yerel medya kurumlarının en çok kullandığı sosyal mecra olurken, diğer sosyal medya platformlarına üyelik oranları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Güneydoğu Anadolu ( %77,8) ve Marmara (%75,3) bölgesi Twitter’ın yerel medya kurumları arasında en çok kullanıldığı bölgeler olarak öne çıkıyor. İnstagram kullanımında ise bu sıralama Güneydoğu Anadolu (%71,1), Ege (% 68,9) ve Marmara (% 63) bölgeleri olarak değişiyor. Youtube ise, Twitter kullanım oranlarına benzer şekilde, en yaygın Marmara (%45,1) ve Güneydoğu Anadolu (%41,1) bölgelerinde bulunan yerel kurumlar arasında kullanılıyor.